Bizi takip edin...

Koç burcu Bugün Ay sosyal evinizde ilerlerken, ilişkilerinizi duygusal boyutlarda ele almanıza neden olacak. Güçlü bir Mars etkisi içinde olduğunuz için, çevrenize karşı baskılı davranabilirsiniz. Devamını Oku »
Başarı ve maddi kazançlarınızı sevgilinize borçlusunuz, sezgileriniz sizi aldatıyor ve olmadığınız gibi davranıp sevdiğiniz insanı kaybediyorsunuz. Pişman olacağınız bir ayrılık önünüzde adeta bunu bile bile, size uygun gelen mantık ve tutumlarınız ile düşünüp hareket etmeye devam ediyorsunuz. Balık burcu bugün bir topluluğa gireceksiniz burada kendinizi mutlu hissetmeyeceksiniz. Devamını Oku »

Son Eklenen Makaleler

Tümünü Gör
Ateş grubu burçları ve elementlerine göre belirgin yönleri. Koç 21 Mart - 19 Nisan Aslan 23 Temmuz - 22 Ağustos Yay 22 Kasım - 21 Aralık Ateş Grubu'na göz atacak olursak bu grup burçları çok canlı ve güçlüdürler bir yapıya sahiptirler.Yaratıcı, hevesli ve enerjik olurlar .Yeni fikir ve kavramlarla oynamayı sevdikleri için her konuda yeni akımlar getirebilirler. Doğuştan liderdirler, güçlü karizmaları ve ışıltılı karakterleri ile insanları kendilerine çekerler. Yüksek idealleri, geniş görüş açıları, tutkuları ve "her şeyi yapabilirim" iddiaları ile ilham verici ve etkileyicidirler. Ateş burçları son derece cesaretli, girişken oldukları için canlılığı ve hayat gücünü yönetirler. Kuvvetli egoları ile ilgi merkezi olurlar. Özgürlüklerine ve bireyselliklerine çok düşkündürler ve baskıya dayanamazlar. Koç burcu, ilk Güneş burcudur ve yukarıda saydığımız özellikleri kusursuz bir şekilde yansıtır. En girişimci burçtur. Yeni başlangıçları, fikir ve yöntemleri harekete geçirir. İş hayatı ve askerlik Koç burcunun oyun alanı sayılır. Aslan burcu, ateş grubu özelliklerini yaratıcı ve kültürel alanlarda gösterir. Yetenekli ressamların, oyun yazarlarının, oyuncuların ve tasarımcıların burcudur. İşleri ne olursa olsun Aslan'lar yaptıkları işe kendi damgalarını vururlar ve hepsinde biraz gösteriş vardır. Yay burcu, ise ateş enerjisini uluslararası, eğitim, araştırma, seyahat ve akademisyenliğe yöneltir. Tarihsel bilgileri toplar, korur, sentez yapar ve bu yüzden de biraz filozoftur. Daha fazla detay için burçların yorumları için elementlerden birini seçebilirsiniz. » Hava » Su » Toprak » Ateş
Astroloji ve Burçların elementleri Ateş,Hava,Toprak,Su Elementlerin kullanım alanları sadece astroloji ve burçlara yönelik değildir. Havas ve Ledün ilminde ünlü havas ilmi ustaları vefk yaparken kişinin yıldız-name bakarken ve yıldız-name yorumlarını yaparken elementlere baş vurmaktadırlar. İnsanların doğum tarihleri ve doğdukları saatlere göre burçların elementleri değişmektedir. İlk bakışta insanların elementlere bakış açısına göre kafaları karışmaktadır. Aslında bu sayfamızdaki yazımızı okuyan herkes elementlerin ne olduğunu anlayacak ve nasıl iyi yönde kullanacaklarını öğrenmiş olacaklardır. Burçların elementleri aşağıda gruplar halinde verilmiştir. Burçlar çeşitli şekillerde gruplanmışlar dır. Bu gruplar'dan bir tanesi ve en önemlisi de 4 ana elemente göre gruplanma dır. Bunlar ateş, toprak, su ve hava olarak nitelendirilebilir. Her elemente bağlı 3 adet burç bulunur. Elementlere göre de burçların birbirlerine dostlukları ve düşmanlıkları anlaşma halleri uyum sağlama halleri tespit edilmektedir. Burçlara göre elementlerden bilgi vermek gerekirse! Ateş elementinden olan bir burç su elementinden olan bir burç ile düşmanlıkları anlaşmazlıkları olabilir. Ateş Grubu Burçlar : Koç, Aslan ve Yaydır. Toprak Grubu Burçlar : Boğa, Başak ve Oğlaktır. Hava Grubu Burçlar : İkizler, Terazi ve Kovadır. Su Grubu Burçlar : Yengeç, Akrep ve Balıktır. Daha fazla detay için burçların yorumları için elementlerden birini seçebilirsiniz. » Hava » Su » Toprak » Ateş
Astroloji, doğum tarihinizdeki gezegen ve yıldızların konumuna göre insanların üzerindeki etkisini yorumlayan gökyüzü ilim ve bilim dalıdır.Kişiye özel astroloji yorumları yapılır.Astroloji yorumu yaparken kişinin doğum tarihi ve saati çok önemlidir.Bu bilgiler ile astroloji bilimini kullanarak güzel ve kadim yorumlar yapılabilir.Astroloji yorumları yapanlara yönelik örnek göstermek gerekirse sitemizdeki burç ve astroloji yorumları sayfalarımıza bakmanızı tavsiye ederiz.Astrolojinin tarihçesi,Astroloji bilimi Doğru kullanıldığında bir çok bilmek istediğimiz konulara ışık tutmaya yarar,aslında astroloji gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki olumlu veya olumsuz etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır.Gerçekten doğru bir astroloji yorumcusu ile neler öğrenilir. Bunlardan bazısı İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji bilimlerin en eskisi olan bu ilim kapısından istifade etmelidir. Aslında Astroloji kader değildir, her şey insanın kendi nazarına Mevlamızın ihsanıyla verilmiştir.Astroloji dönemleri inceler, insanların olumlu olumsuz hayatındaki bazı unsurları anlaşılır hale getirir astroloji ile kişilerin fırsat alanlarını, şanslı zamanları, doğum haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir. Sonuçta nasıl hareket edeceğiniz, neler yapacağınız hepsi sizin iradeniz içindedir. Gezegenlerin iyi açılar yaptığı şanslı dönemlerde, hiçbir şey yapmadan oturursanız bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Aynı şekilde gezegenlerin zorlayıcı etkiler yaptığı dönemlerde gerekli gayret ve azmi gösterirseniz tüm zorlukları aşabilir, farkında bile olmadığınız içinizdeki gücü ortaya çıkarabilirsiniz. Astrolojinin Tarihçesi Astroloji ilmi insanlık tarihi kadar eskidir.İlgili alanın büyük araştırmacı Tarihçilerin araştırmalarına göre farklı uygarlıklar birbirlerinden bağımsız olarak astroloji ile ilgilenmişlerdir. Aşağı yukarı bütün büyük uygarlıklar gök yüzü bilimi olarak da bilinen astroloji ile ilgilendiklerini açıklayan kanıtlar bırakmışlardır. Babil, Mısır, Hint, Çin, Maya, Yunan, Roma ve Arap uygarlıkları bunlar arasındadır. Aslında gök yüzü biliminde Arapların yüz yıllarca öncesinde astroloji ile meşgul oldukları bilinmektedir. Bu şekilde olmasına rağmen İlk astrologların kimler olduklarını bilmiyoruz, fakat bulduklarını ilk kaydeden Kaldeliler'dir. M.Ö. 3000 yılında Kaldeliler (şimdiki Irak) astrolojinin bilinen en özgün şekillerinden birini ortaya çıkarmışlardır. Bazı uzmanlar astrolojiye ait ilk kayıtların M.Ö. 5800 yılına kadar gittiğini belirtiyorlar. Maya uygarlığı, Hindistan ve Çin M.Ö. 2000 yılında astroloji bilimini kullanıyorlardı. Pitagoras ve Plato'nun yazılarında M.Ö. 500 yıllarında eski Yunanlılarda astrolojinin varlığından bahsedilmektedir. Kuzey Afrika'daki ve Doğu Akdeniz'deki Araplar da M.S. 8. yüzyılda astrolojiyi kullanıyorlardı. M.S. (805-85) yılları arasında yaşamış olan Albumasur ya da diğer adıyla Abu Maaschar'ın yazmış olduğu "Introductorium in Astronomiam" adlı eserle astroloji orta çağda yeniden önem kazanmıştır. Zodyak ismiyle tanınan ve bunun kesin olarak bilinen ismiyle burçlar kuşağı ilk astroloji ile aynı şekilde aynı yerde anımsanmaya başlamıştır. Astroloji kayıtlarda şimdikinden biraz daha farklı idi. M.S. 180 yılında büyük Yunan matematikçi ve astronom Ptolemy tarafından bugünkü şekline getirilmiştir. Bu yüzyılda ise Carl Jung astroloji hakkında yazılar yazmış, insan kişiliği ve motivasyonu hakkındaki çalışmalarında astrolojiden faydalanmıştır.
Burçlar insanın fıtratını ve ve hayat anatomisini anlatmaktadır. Her insanın bir burcu vardır.  Burç, astronomik olarak gök kubbede yer alan 12 Takım Yıldızına verilen isimdir. Astronominin incelediği takım Yıldızlarıyla Batı Astrolojisinin hiçbir alakası yoktur. Batı astrolojisi Mevsimleri esas alarak çıkartılır. Bir insanın anne karnından çıkıp ilk nefesini aldığı anda gökyüzü konumunu gösteren şemaya Yıldız Haritası adı verilir. Astroloji Göksel olan cisimlerin İnsanla arasındaki ilişkiyi inceler fakat bilim dalı olarak kabul edilmez. Gök bilim ilmi ise Gökyüzünde bulunan Takım Yıldızlarını, Yıldızları, Göksel olan bütün cisimlerin inceleyen bilim dalıdır. Takımyıldızları Hint Astrolojisinde kullanılır. Hint astrolojisi gerek karakter analizi ve gerek dasa sistemiyle yapılan gelecek öngörülerinde başarılı yorumlarıyla ön plana çıkmaktadır. Batı Astrolojisiyle Vedik Astroloji arasında yaklaşık 23,5 derece kayma vardır. Bu kaymaya (Ayanamsa) adı verilir. Takım Yıldızları aynı zamanda Astronomiyle alakalıdır. Burç kelimesi Arapçadan Türkçe'mize geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre burç; Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı Burc Kelimesi Aynı zamanda Kuran-ı Kerim'de iniş sırasına göre 27. Sure'dir. Resmi kabul edilen Sure ise 85'tir. Sure'nin ilk Ayeti, "Andolsun o burçlarla dolu göğe" olarak başlar. Astrolojide burçlar dört gruba ayrılmıştır:Ateş, toprak, hava ve su. Her grupta üç burç bulunur. Kişinin hangi gruba ait oluduğu bilinirse temel kişilik özelliklerinin daha iyi anlaşılabildiği varsayılır. Ateş burçları; Koç, Aslan ve Yay'dır. Toprak burçları; Boğa, Başak ve Oğlaktır. Hava burçları; İkizler, Terazi ve Kova'dır. Su burçları; Yengeç, Akrep ve Balıktır. Zodyak'a göre burç sırası: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık. Bu sıralamayla bir burcun Zodyak'da (burçlar kuşağı) kaçıncı burç olduğu öğrenilebilir.