Bizi takip edin...

Rüyada Hakim Görmek

İbni Şirin (r.a.) demiştir ki: Hâkim olup halka hüküm ettiğini Rüyâda gören kimse, işin ehli değilse zarara, türlü belâya, mihnet ve zahmete düçar olup serveti, parası, malı ve mülkü, eşyası telef olur. Bu rüyânın sahibi eğer yolculukta ve gurbette ise, yolu kapanarak memleketine dönüşte, zorluk ve zahmete düşer, çok zarar ve hasara uğrar. Eğer din bilginleri, ilâhiyatçılardan ise, hâkimliğe lâyık ve müstelıak ise, bilfiil hâkim olur. Ya hâlleri düzelir ya da işleri yoluna girer; hayırlı, faydalı ve kazançlı işlere yönelir, mutlu ve huzurlu bir hayat sürer, yüksek rütbelere erer.

Kirmâni (r.a.) demiştir ki: Rüyâda tanınmış bir hâkim olduğunu, veya öyle bir hâkimi gören kimse, çok yüksek derecelere ve mertebelere kavuşur, adaleti ile çevresindeki halkın sevgi ve saygısını elde eder. Rüyâda tanımadığı ve bilmediği bir hâkim görmek, Cenâbı Hakk Azze ve Celle’nin emirlerini ve İlâhî hükümlerini mümkün olduğu kadar çevresinde uygulaması ile tâbir olunur. Bu nedenle hayır ve berekete, kıymetinin ve şerefinin yükselmesine, iki Dünya saadetine delâlet eder.

Câbir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki: Rüyâda hükmetmekte olan bir hâkimi görmek, o hâkimin verdiği hükme göre tâbir olunur. Hüküm hayra dair ise, hayır, ceza ise, hayırlı ve iyi değildir. Elinde terazi tutan bir hâkim görmek, o memlekette hak ve adâletin hüküm sürdüğüne, kendisine yardım edercesine, şefkatle bakıp tatlı tatlı hitab eden ve lâtife eden bir hâkim görmek, din bilginleri, ilâhiyatçılara yakın olmaya, hiddetle bakan, şiddetli sözlerle hitab eden hâkim görmek, hakaret ve küçük görülüp aşağılanmaya, dinindeki eksikliğe delâlet eder. Herkesin tanıdığı bir hâkimi Rüyâda görmek, hayır ve berekettir. Rüyâda oturduğu yerin hâkiminin geldiğini görmek, izzet ve mal-mülk- servete, yanına gelen hâkimi, kendisini yanına oturttuğunu veya meclisin baş tarafına geçirdiğini veya yüksek bir yere çıkardığını görmek, izzet, değer ve şerefe, yüksek derecelere, halk içinde itibarının yükselmesine tâbir edilip, yorumlanır.

Câferi Sâdık (r.a.) buyurmuştur ki: Rüyâda hâkim görmek, adalet ve hakkaniyet, münakaşa ve husumet ile tâbir olunup, yorumlanır. Hâkimi gül Er yüzlü görmek, hayra, asık suratlı görmek, hayırlı ve iyi olmadığına tâbir edilip, yorumlanır. Hâkimin hâl ve tavrına, giyim kuşam ve hareketine, yaşına yaya veya binekli olarak gelmesine göre tâbir edilmek icabeder.
Rüyada hâkimi güzel bir şekil ve surette gören şahıs, ilimden veya doğru yola götürecek şeylerden istediğine kavuşur. Rüyada hâkim olduğunu ve doğrulukla işleri yürüttüğünü gören şahıs tüccarsa işlerinde insaflı olur. Esnaf ya da ölçü tartı işleriyle uğraşıyorsa, onlarda da doğruluktan ayrılmaz. Rüyada insanlar arasında adalet gözetmeyerek zalim bir surette hüküm yürüttüğünü gören şahıs, görevli ise azledilir. Misafir ise yolu kesilir. Eğer bunların hiçbiri değilse; uğrayacağı bir belâ yüzünden üzerinde olan Allah’ın (c.c.) nimetlerinden uzak ve mahrum kalır Hâkim olup da halk arasında hükmettiğini rüyasında gören eğer ehil ve müstehak değilse; zarara, üzüntüye, çeşitli belâya zahmete uğrar. Mal, mülk ve eşyası telef olur. Bu rüyanın sahibi eğer gurbette ise; yolu kapanarak memleketine dönüşünde hayli zahmet ve meşakkate uğrar. Bütünüyle zarar ziyan görür. Herkesçe bilinen meşhur bir hakimi rüyada görmek; hayır ve berekettir. Rüyada oturduğu beldenin hakimin geldiğini görmek; şerefe ve izzete işaret eder. Hakimin kendisinin yanına oturttuğunu veya baş köşeye geçirdiğini ya da yüksek bir yere çıkardığını görmek; şerefe, izzete, yüksek dereceye, insanlar arasında itibara işarettir.

Etiketler: , ,

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.