Bizi takip edin...

Rüyada Halife Görmek

Halife; dinî hususlarda Peygamberimiz (s.a.v.)’in Şeriatının devamını yerine getirmeyi üstlenen kimsedir. Kendisinin halife veya imam olduğunu gören; şeref ve izzete veya ehil ve lâyık ise; hilafet ve imamete ulaşır. Rüyasında kendisinin halifeye döndüğünü görse bu rüyada hayır yoktur. Eğer halifeliğe lâyıksa bu istisna tutulmuştur. Böyle olunca rüyanın hayırsız olması söz konusu olamaz. Eğer rüyayı gören; hilafete lâyık değilse; alçaklığa düşer İşleri bozulur, perişan ve zelil olur. Hizmetinde ve emri altında olan kimse kendisinden üstün olur. Kendisine ulaşan üzüntü ve musibete düşmanları sevinirler. Halife ile bir sofrada oturup aynı kaptan yemek yediğini görmek; üzülmesine işarettir. Halife ile bir yatakta yattığını görmek; eğer ehil ve müstahak ise halifenin yakını olmaya ve makama geçmeye delâlet eder. Halifelerden birini gül Er yüzlü, güven veren ve kendisine yumuşaklıkla hitab eder görmek, Dünya ve Ahirette hayır ve bereket, izzet ve yükselmeye delâlet eder. Halifelerden birini kendisine meşru bir iş emreder görmek, şeref ve kadrinin yüce ve adının meşhur olmasına, Dünya ve Ahirette hayra ermeye tâbir edilip, yorumlanır. Halifenin kendisine bir sözleşme yazdığını görmek, Hükümet yetkililerinden veya başbakan tarafından gelecek iyilik ve faydalı, kazançlı işler, şeref ve izzet kazanmaya, eğer devlet içinde çalışmaya ehil ve hak etmiş ise, böyle bir makama kavuşup, memuriyet elde edeceğine delâlet eder. Halifenin kendisine bir kaftan veya elbise giydirdiğini veya kucakladığını veya ata bindirdiğini, veya Dünya’ya ait eşyadan bir şey verdiğini görmek, övünülecek kadar izzet ve şeref kazanmaya delâlet eder. Halifenin kendisini azarladığını gören kimse, devlet başkanı veya bakanı yanında muhterem ve makbul olur. Halifenin kendisine hasım olduğunu gören kimse, düşmanına muzaffer olur. Halifeyi çatık kaşlı ve kendisine öfke ile bakar görmek, dini yaşamasında eksiklik ve bozukluk olmasına işarettir.
Câbiri Mağribî (r.a.) demiştir ki:
Bir kimse Rüyâda halife olduğunu görse eğer buna hak kazanmış birisi ise, yüksek mevkiye kavuşacağı ile tâbir olunur. Eğer lâyık adamlardan değil ise, halk arasında kötü bir isim yapar, hoşlanılmayan şöhreti olur ve halk arasında yayılır. Bir görüşe göre kötü bir haber alır. Veya zararına olan bir şey olur. Genellik itibariyle bir kimsenin halife olduğunu görmesi hayırlı değildir. Halife ile bir sofrada oturup bir kaptan yemek yediğini görmek, hüzün ve kedere düşmesine tâbir edilip, yorumlanır. Halife ile bir yatakta yattığını görmek, eğer müstahak ise, memleketi idâre etmekle görevli devlet başkanının yakınlarından olmaya, hükmedecek makama geçmeye delâlet eder, veya devlet başkanına yakın bir kadın ile evlenir.

Etiketler: , ,

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.