Bizi takip edin...

Astroloji Haberleri

26 Şubat’ta da Balık burcunda halkalı Güneş tutulması olacak. Ay tutulmaları duygusal içeriği çok yüksek olaylara, farkındalığımızı artıran gelişmelere işaret eder. Zira her Ay tutulması aynı zamanda güçlü bir dolunaydır. Aslan burcundaki Ay tutulması yaratıcılığımızı ve kendimize olan güvenimizi öne çıkarıyor. Bugünlerde hayata daha coşkulu bir yaklaşım geliştirebilirsiniz. Bu tutulma aşırı hassas olduğunuz ve özellikle gurur konusu yaptığınız olayları da aydınlatacak. Böyle zamanlarda yakın ilişkilerden beklentilerinizde bazı çatışmalar söz konusu olabilir. Yapıcı yönden bakıldığında, aslında kişisel alanda kendi gölgelerinizi de daha iyi görebilirsiniz. Daha fazla heyecan Bugünkü tutulma Terazi burcundaki Jüpiter ve Koç burcundaki Uranüs’le de uyumlu açılar kuruyor. Bir süredir etkin olan Jüpiter / Uranüs karşıtlığı hayatımıza daha fazla heyecan, keşfetme isteği, kendimizi özellikle ilişkilerimizde daha özgür ve orijinal biçimde ifade etme arzusu getiriyor. Jüpiter - Uranüs ikilisi astrolojide buluşlar, ilerleme duygusu, yeni deneyimlere açık durma ve uyanışlarla ilgilidir. Dolayısıyla bu dönemde hayata bakış açımızı yenileyebileceğimiz güzel fırsatlar bulabiliriz. Bu Ay tutulmasının hayatınıza getirebileceği konuları anlamak için yükselen burcunuza da bakabilirsiniz. Yükselen Koçlar için aşkta, yaratıcı konularda ve çocuklarla ilgili durumlarda hoş sürprizler ve daha tutkulu bir yaklaşım olabilir. Yükselen Boğalar özellikle ailevi konulara daha fazla odaklanma içindeler. Çalışma koşullarında beklenmedik durumlar gündeme gelebilir. Yükselen İkizler için sürpriz haberler ve çevresel değişikler gerçekleşirken, düşüncelerinizi daha yaratıcı şekilde paylaşabilirsiniz. Yükselen Yengeçler iş hayatında ve gelirleriyle ilgili konularda yenilikler içinde olabilir ve sürprizlerden yararlanabilirler. Yükselen Aslanlar için bugünlerde yakın ilişkilerinde, evliliklerinde keşfedecekleri yeni şeyler olabilir. Yükselen Başaklar bugünlerde daha fazla fedakarlık ve kabullenme gerektiren durumlarla karşılaşabilirler. Sağlıkla ilgili gelişmeleri de iyi takip etmek gerekebilir.
Astroloji, genel inanışın aksine, sabit bir kadere işaret etmez. İnsanları da kendi ‘kaderlerinin kurbanları’ olarak görmemektedir. Diğer taraftan, ruh, karmasını düzeltmek için bazı mücadele ve engellerle karşılaşmayı seçer. Yine de, hepimiz, bunların yarattığı sorunların üstesinden gelebilecek yetenek ve becerilere sahip olarak doğarız ki, bu da tüm bireyleri, kendi kaderlerini bilinçli biçimde yazmaya yetkin kılar. Ruhtan başlayıp dünya yaşamında devam eden bu süreci inceleyen bireysel astroloji ve ezoterik astroloji, esasında yapı itibariyle birbirlerinden oldukça ayrılan iki alandır. Günümüzün popüler astrolojisi içerisinde geçen terimleri oldukça farklı bir kavrama ile ele alan ezoterik astroloji ile bireysel astroloji, basitçe, aşağıdaki şekilde ayrılabilirler. Bireysel astroloji, kişiliği meydana getiren etmenlerin uyum içerisinde tutulabilmesi konusunda faydalanılan, daha çok dünyevi süreçlerle ilgilenen astroloji alanıdır. Bireysel astrolojide egzoterik (dışsal) yönetici gezegenler, evler ve Güneş burcu ön plana çıkar. Etkiler, olaylar, kişilik, arzular, alt çakralar, bireysel ‘kader’, mantık ve varoluşun ‘eril’ yönlerine odaklanan bireysel astroloji, Güneş’i, kişilik özelliklerinin birleştirilerek dışavurumundaki temel etken olarak kabul eder. Kısacası Güneş, Yükselen’in kişilik kanalıdır. Kişiliği oluşturan öğeler arasında belli bir birlik sağlandıktan sonra ruh, kendisini, bu birlik yoluyla ifade etmeye başlar. Güneş’in haritadaki yerleşiminin ifade ettikleri de bu nedenle yükselen burca göre değişiklik gösterebilir. Ezoterik astroloji ise ruhla bağlantının nasıl kurulabileceği ve ruhun ışınlarıyla kişiliğin nasıl uyumlu hale getirileceği üzerine odaklanır. Ezoterik (içsel) yönetici gezegenler, Öncü – Sabit – Değişken burç grupları ve yükselen burç ön plana çıkar. Sebepler, ruh, içsel fark ediş, bütünlük, sevgi, üst çakralar, grup içerisindeki bireysel ‘kaderler’ ve varoluşun ‘dişil’ yönlerine odaklanan ezoterik astroloji, bilgi ve sezginin bir arada kullanılabilmesi, böylece kalp ile aklın uyum ve işbirliği içerisinde olmasını sağlamaya çalışır. Üst benliğin yaşamdaki amacını, ruh grubu ile olan etkileşimleri yoluyla inceleyen ezoterik astroloji, tüm yaşamın birbiriyle ilişkili olduğunu ve büyük bir bütün oluşturduğunu ortaya koyar. Ezoterik astroloji içerisinde özel önem taşıyan yükselen burç, ruhun madde halinde vücut bulmasını temsil eder. Ezeli ve ebedi olan ruh her zaman kişilikten önce gelir, bu nedenle, yükselen burç da ezoterik astrolojide öz burçtan daha önemlidir. Yükselen burç, ezoterik yöneticilerin de incelenmesi ile, bir ruhun, belli bir yaşamda, ulaşabileceği en üst noktayı ve kazanabileceği azami nitelikleri ifade eder. Yükselen burç, bireysel astroloji içerisinde kişiliğin dışarıya yansıma biçimlerini ilgilendiren göstergelerden biri olma niteliği taşısa da, asıl önemi, ezoterik astrolojide, spiritüel çalışmalar içinde olan kişinin iç bütünlüğünü sağladıkça, egzoterik yöneticilerin etkilerinden uzaklaşıp ezoterik yöneticilerin etkileri altında olmaya başlaması ile birlikte ruh gelişimine daha fazla ışık tutmaya başlamasındadır. Egzoterik yöneticilerin etkileri her zaman daha yüksek ‘oktavdadır’ ve bu yöneticilerin ‘eterik yapıları’ da, kişiye, türlerine göre, farklı kavramlar üzerinden yaşam hakkında daha derin bir kavrayış kazandırırlar.
Ay, Dünyanın uydusu olması ve Dünyaya çok yakınlığı nedeniyle insanlar üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Özellikle Ay su gibi sıvı şeyler üzerinde etkilidir. Ay’ın neden olduğu gel-git olayı bunun en güzel örneğidir. İnsan vücudunun büyük bir kısmının su olması Ay’ın insan üzerindeki etkisini arttırır. Yıldız haritasındaki Ay’ın konumu çok önemlidir ve kişinin yaşam karşısındaki tutumunu, bilinçaltı tepkilerini ve güçlü temel davranışlarını gösterir. Hatta bazı kişiler üzerinde ve bazı durumlarda Ay burçları Güneş burçlarından daha etkilidir. Günümüzde en çok bilenen burç takvimleri Güneş ve Yükselen burçlarıdır. Ancak insanın doğum haritası Güneş, Yükselen ve Ay Burcu olmak üzere üçlü sacayağından oluşur. Bu üçlü sacayağı insan karakterinin temelini oluşturur. Bu üçlü arasındaki Ay burçları; insanın kendisini güvende hissetmek istediği yer ve duygularını kapsar. Ay duyguların ve bilinçaltının özü ve depolandığı yerdir, genel olarak annelik ve kadınsı tarafı ifade etmektedir. Örneğin Ay konumu güçlü bir erkek, kadınını sahiplenici ve koruyucudur; Ay konumu güçlü bir kadın annelik tarafı çok güçlüdür, korur, besler ve büyütür. Doğum haritasında Güneşin bulunduğu nokta, dışa yansıttığımız özellikleri simgelerken, Ay içgüdüsel olan, kontrol edilemeyen, gizli olan ve kendiliğinde oluşan davranışları, duyguları simgeler. Dolayısıyla Ay; iç dünyamız, bilinçaltımız ve duygusal yaşamımız üzerinde etkilidir. Özel hayatımızı, iç dünyamızı ve ev içi ilişkilerimizi yönetir. Günlük yaşamda da son derece etkilidir, Ay Zodyak’ta hangi burçta ilerliyorsa onun etkisi hissedilir. Örneğin Ay Akrep burcunda ise mahremiyet, Yengeçte ise koruma duygusu gelişir. Ay aynı zamanda öznel tarafımızın simgesidir ve durumları kendi bakış açımızdan değerlendirmemizde çok etkilidir. Ay çevredeki olayları çok çabuk kavrayan ve onlardan etkilenen ‘algıyı’ da temsil eder. Bu nedenle çevremizdeki olaylardan çok çabuk etkilendikçe duygusal ve hassas nitelikli tepkilerimiz de artar. Ayın bir başka bir özelliği geçmişi, anıları temsil etmesidir. Ay kişilerin köklerini, duygusal gelişmelerini, temelini yönetir. Ay aynı zamanda bitkileri ve canlıları büyüten bir gezegendir. Bu nedenle ‘verimliliği’ ve ‘annelik’ duygusunu simgeler. İnsan vücudunda göğüs, mide ve sindirim sistemi ile ilgilidir. Ay 2,5 günde bir Zodyak’ta burç değiştirir ve 28 günde Zodyak turunu tamamlar. Geçiş yaptığı burcun özelliklerine göre ruhsal tepkileri ve içinde bulunulan durumu etkiler, şekillendirir. Yeni Ay olduğu zaman yeni başlangıçlar için en uygun zamandır. Dolunay zamanı ise hasat zamanıdır ve Yeni Ay’da şekillenen gelişmeler Dolunay’da sonuçlanır.
Zekâ ve Hareket Yıldızı Merkür 'Tanrıların Habercisi’ diye de adlandırılan Zekâ ve Hareket yıldızı Merkür, Aydan sonra en süratli hareket eden güçtür. Bu yıldız yüz on iki günde on iki burcu dolaşır. Merkür çok önemli bir yıldızdır. Çünkü bunun kendi özellikleri olduğu gibi, uyum kurduğu güçlerin iyi ve kötü yanlarını da fazlasıyla yansıtır. Merkür, gerçekten de cıva gibi çok hareketli, her an türlü olaylara yol açabilecek bir güçtür. Bu yıldız Zekâ ve Hareketi temsil ettiği gibi daha pek çok konuda da söz sahibidir. Merkür, konuştuğumuz dili, her türlü anlaşmayı, iletişimi, ulaştırmayı da temsil eder. Bizler konuşma sayesinde anlaşırız. Bundan da Merkür'ün gücünü anlıyorsunuz tabii. Merkürün Burçları ve Güçlü Olduğu Yerler Merkür özellikle İkizler burcunda güçlüdür. Başak onun 2. burcudur. Merkür, Başak'ın 15. derecesinde tam anlamıyla parlar yani çok güçlüdür. Yıldız haritasında da Merkür 3. evi sever ve 9.da da rahattır.
Yıldızların düştükleri ev ve burçlardan sonra açılarla ilgileneceksiniz. Çıkartacağınız haritada Güneş, Ay ve sekiz yıldızdan oluşan on güç bulunacaktır. Bunların bazıları şuralarında açılar oluşturacaklardır. Size bu açıları yıldızların düştükleri ev, burç ve özelliklerine göre yorumlayacaksınız. Bu arada bazı açılar olumlu bazıları da olumsuzdur. Yine bazıları çok bazıları az etkilidir. Şimdi burada her tür açıyı verecek ve etkilerini açıklayacağız. On Açı, Birleşme ve Paralel Birleşme Birleşme iki yıldızın bir araya gelmesidir. Aralarında sadece 6 derece kalan iki yıldız birleşmiş sayılır. Bunu bir örnekle açıklayalım. Merkür'ün Satürnle yaklaşmakta olduğunu düşünelim Merkür böyle yaklaşırken aralarında 6 derece kalınca birleşme olmuş demektir. Merkür daha da yaklaşacak ve Satürnle aynı dereceye gelecektir. Sonra Merkür yoluna devam ederken Satürn'den ayrılmaya başlayacaktır. Yıldızlar birbirlerinden ayrılırlarken etkileri daha güçlü hissedilir. Dolayısıyla Merkür 6 değil 8 derece uzaklaşana kadar birleşme sürecektir. Birleşme olumlu & olumsuz olabilir. Yumuşak etkili iki yıldızın, örneğin Venüsle Jüpiter'in birleşmesi olumlu sayılır ama Venüs'ün Satürnle birleşmesi olumsuzdur. Satürn, Mars, Uranüs, Neptün ve Plüton'un diğer güçlerle birleşmesi genellikle olumsuz sayılır. Birleşme V" ile gösterilir. Yarı Uyumlu Açı Yarı Uyumlu Açı 30 dereceliktir. Bu ikinci derece etki yapan bir açıdır ve olumlu sayıhr. Bu açının yaklaşırkenki payı 2 ve bir yıldızda uzaklaşırkenki payı da 3 derecedir. Örneğin Kova burcundaki Satürne Oğlak burcundaki Uranüs böyle bir açı yapabilir. Aralarında 28, 30, 32 derece olabilir. Bu Yan Uyumlu Açı'dır. Uranüs Oğlağın 12. derecesinde ve Satürn de Kova'nın 12. derecesinde olabilir. Bu Tam Yan Uyumlu açıdır. Satürn uzaklaşmaya başlayınca bu açı daha güçlenir. Yani Uranüs Oğlak'ın 12. derecesindeyken Satürn Kovanın 14. derecesine gelebilir. Bu da Yarı Uyumlu Açıdır ve daha güçlüdür. Yarı uyumlu Açıda yaklaşma payı ve ayrılma payına dikkat etmelidir. Arada 4,5 derece varsa bu Yan Uyumlu Açı sayılmaz. Yan Uyumlu Açının simgesi" ^ " dir.
Yükselen burçları anlatırken Yay konusunda evlilikten söz etmiştik. Size bir fikir vermek için çift karakterli burçlardan biraz olsun söz edelim. Burçlardan dördü çift karakterlidir. Bunlar da İkizler ve Başak ile onun zıt burcu olan Yay ve Balıktır. Yıldız haritasında bu saydığımız dört burçtan biri yükseliyorsa akla ilk gelen çift kısmet olur. Çünkü bu burçlar birden fazla evlilik verebilirler. Belki de her İkizler, Yay veya Balık burcu yükselen insanının birden fazla evlenmesi kabil mi? diyeceksiniz. Hayır, böyle bir kural yoktur. Ancak bu burçlardan biri yükseldiği zaman yedinci yani evlilik evine de onun zıddı olan burç düşer. Yani ikizler yükseldiğinde evlilik evinde Yay vardır. Veya Yay yükselen burçsa evlilik evinde İkizler bulunur. Yükselen Burç Başak ise evlilik evine Balık düşecektir. Evlilik evine böyle çift karakterli, çift kısmetli burçların girmesi de anlamlıdır. Bu birden fazla kısmet, evlilik, birden fazla ve çok şiddetli olan aşk anlamına da alınır.
Yükselen Yıldızınız Öz burcunuzun yıldızı kadar önemli olan ikinci yıldızınız da yükselenidir. Size yıldız haritası çıkarıldığında birinci eve giren, yani yükselen burcun önemini anlatmış, bu burçların çizdiği tip ve kişilikleri vermiştik. İşte bu birinci eve yerleşen, yani yükselen burcun da bir yıldızı vardır tabii. Siz de 15. sayfadaki kendi yükselen burcunuzu bulacaksınız. Sonra "Burçlar ve temsilcileri" listemize bakacaksınız. Burada yükselen burcunuzun karşısına düşen yıldız da sizin Yükselen Yıldızınız'dır. Bu yıldıza da çok dikkat etmelisiniz. Çünkü, başarı, ün, mutluluk gibi şeylerde Yükselen Yıldızın da büyük etkisi vardır. Haritayı yöneten yıldız Her haritada yönetin bir yıldız bulunur. Bu insanın öz yıldızı, yükselen yıldızı veya başka bir yıldız olabilir. Haritada üst yannın en yüksek noktasındaki güç Yöneten Yıldızdır. Bu Jüpiter gibi olumlu bir yıldızsa insan talihli sayılabilir. Fakat Satürn gibi sert bir yıldızsa akla bazı sorunlar gelebilir. Yalnız Yöneten Yıldız olumlu açılar yapıyorsa sorun kalmaz. Yöneten Yıldız sert etkiliyse ve ayrı Kare, Zıt gibi açılar da yapıyorsa yaşam bir hayli çekişmeli geçecek demektir. Siz de harita çıkardığınızda en üstteki yıldıza dikkat etmelisiniz. Bunu iyi değerlendirmelisiniz. Haritada Onuncu Ev kesitinde solunda kalan yıldız sağda kalana oranla daha büyük değer taşır. Yani Yönetici odur. Fakat her haritada Onuncu evde veya yakınında yıldız olmayabilir. O zaman Dokuzuncu ve On birinci evlere bakmak gerekir, bu evlerde yıldızlar varsa Onuncu eve en yakın olanına dikkat etmelidir. Çünkü Yönetici Yıldız odur. Dokuzuncu ve on birinci evlerde yıldız yoksa Yedinci ve on ikinci evlere bakmalıdır. Fakat bu evlerdeki yıldızlar Onuncu, Dokuzuncu ve On birincidekiler kadar etkili olamazlar
Astrolojide on gücün etkisi kabul edilir. Bunlar da Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton'dur. Ay'ın yıldız olmadığım biliyoruz. Ancak Astrolojide Ay da Güneş sistemimizdeki sekiz gezegen de yıldız sayılırlar. Böylece kaderinizi çizen yıldız haritanızda tam on güç olduğunu da söyleyebiliriz artık. Şimdi sırasıyla bu yıldızlan inceleyecek, her birinin Özelliklerini, yararlı ve. zararlı yönlerini anlatacağız. Böylece hangi yıldızların sizi destekleyebileceğini, hangilerinden daha fazla yararlanabileceğini anlayacaksınız. Sonra gökyüzü haritanızı nasıl çizeceğinizi ve içlerine burçları nasıl yerleştireceğinizi anlatacağız. Yıldızlan Öğrendikten sonra da bunları haritaya yerleştireceksiniz. O zaman tam bir yıldız haritası elde edeceksiniz. Hem bu sizin özel haritanız olacak. Bunu incelediğiniz zaman başarıya hangi yollardan erişebileceğinizi, göreceksiniz. İstediğiniz duruma gelebilmek için hangi güçlerin sizi destekleyeceğini ve yine hangi etkilerden kaçınmanız gerektiğini anlayacaksınız. Bu arada bir tek güçlü ve parlak yıldızın sizi umduğunuzdan daha da fazla yükseltebileceğini de sezeceksiniz. Sözü burada keserek yıldızlarınıza geçelim. Öz Yıldızınız Öz yıldızınız, doğduğunuz burcun yıldızıdır. Yani siz doğduğunuz anda içinde Güneşiniz bulunan burcun temsilcisi olan bir yıldız bulunmaktadır. İşte bu sizin öz yıldızınızdır. Önce öz yıldızınızı bulmamız için sırasıyla burçları ve bunların temsilcilerini verelim.